Dane firmy

Salkon Saller Polbau Sp. Z o.o. Sp.K.
ul.Wyścigowa 56c 53-012 Wrocław
e-mail: plsekretariat@saller.pl

NIP: 612-167-03-81
REGON: 230498097

Dział Wynajmu:
e-mail: Verm-PL@saller-bau.com

Dzial Centermanagmentu: 
e-mail: cm-pl-hat-marino@saller-bau.com