Polityka prywatności

Otwórz preferencje plików cookie

1. Sprawy ogólne

Spółka Saller Bau GmbH, In der Buttergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Niemcy, (sąd rejestrowy Jena, HRB 10 34 83) przetwarza jako administrator Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.saller-bau.com. Z najwyższą troską chronimy Państwa dane osobowe. Dlatego też przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie prawnej, którą stanowią: BDSG – federalna ustawa o ochronie danych, TMG – ustawa o mediach telekomunikacyjnych; EU DSGVO – rozporządzenia UE o ochronie danych. W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy Państwa o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej.

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji pojedynczej osoby.

Grupa Saller pozyskuje od Państwa jako użytkowników strony internetowej dane osobowe, aby z jednej strony udostępnić Państwu treści na stronie internetowej oraz, z drugiej strony, aby umożliwić podjęcie kontaktu w ogólnych sprawach w celach aplikowania w naszym przedsiębiorstwie. W związku z aplikacjami prosimy Państwa, aby przesyłać je nam tylko przez nasz portal aplikacyjny, a nie przez formularz kontaktowy lub inne adresy e-mail, ponieważ w przeciwnym wypadku musiałaby nastąpić trwała archiwizacja w związku przepisami prawa podatkowego i handlowego dotyczącymi przechowywania. W tym ostatnim przypadku usunięcie przez nas przekazanych nam danych możliwe jest dopiero po upływie terminu ich przechowywania.

Celem niniejszych wytycznych o ochronie danych („Wytyczne o ochronie danych“) jest informowanie Państwa o następujących kwestiach,

(I) jak pozyskujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazujecie lub ujawniacie, lub które są pozyskiwane poprzez wejście lub skorzystanie z naszej strony internetowej, oraz

(II) jakie macie Państwo prawa, jak możecie z nich korzystać i jak możemy wesprzeć Państwa przy korzystaniu z Waszych praw.

Prosimy Państwa o dokładne przeczytanie niniejszych Wytycznych o ochronie danych. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na wykorzystanie Państwa danych osobowych zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszych Wytycznych o ochronie danych, prosimy nie udostępniać nam Państwa danych osobowych. W takim wypadku istnieje możliwość, że nie będziecie Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej.

2. Jednostka odpowiedzialna

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych osobowych na naszych stronach internetowych jest:

Saller Bau GmbH

In der Buttergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Deutschland

Tel.: +49 (0) 36 43 / 86 74 900
Fax: +49 (0) 36 43 / 86 74 198
E-Mail: info@saller-bau.com

Strona Internetowa: www.saller-bau.com

3. Cel przetwarzania

Zasadniczo możecie Państwo korzystać z naszej strony internetowej bez wprowadzania Państwa danych osobowych. Jeśli pozyskujemy Państwa dane osobowe na naszej stronie internetowej, dzieje się to w następujących celach:
1.techniczne udostępnianie strony internetowej i kontrola jej funkcjonowania
2.nawiązanie kontaktu przez formularz kontaktowy
3.w celach aplikacyjnych

Pozyskujemy Państwa dane osobowe na naszej stronie internetowej w następujący sposób:

1.Nazwiązanie kontaktu

Jeśli korzystacie Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub z kontaktu mailowego z nami, Państwa dane osobowe (jak dane adresowe, dane kontaktowe, np. adres e-mail, numer telefonu) są, w celu opracowania w naszym przedsiębiorstwie Państwa zapytania lub ewentualnego nawiązania kontaktu z Państwem, zachowywane przez nas przez okres sześciu miesięcy. Podanie tych danych jest dobrowolne i odbywa się za Państwa zgodą. Danych tych nie przekazujemy bez zezwolenia osobom trzecim.

Logfiles

Za każdym razem, gdy otwieracie Państwo naszą stronę internetową, Państwa przeglądarka automatycznie wysyła na serwer strony internetowej określone informacje, aby umożliwić komunikację między Państwa przeglądarką a serwerem. Informacje te są zachowywane w tak zwanym pliku Logfile. Na przykład są to informacje o

– typie i wersji przeglądarki używanych przez Państwa,
– używanym przez Państaa systemie operacyjnym,
– stronie internetowej, z której przeszliście Państwo na aktualnej strony,
– nazwie (adres IP) Państwa komputera oraz
– godzinie, o której otwarto strnę.

Z zastrzeżeniem ewentualnych ustawowych obowiązków dotyczących przechowywania, usuwamy lub anonimizujemy Państwa adres IP po opuszczeniu strony internetowej, o ile z niniejszego oświadczenia o ochronie danych nie wynika inaczej i gdy jest to prawnie dopuszczalne.

Poza tym wykorzystujemy informacje przekazane przez Państwa przeglądarkę do naszego serwera w formie zanonimizowanej – czyli bez możliwości Państwa identyfikacji – w celu analizy i polepszenia naszych usług. W ten sposób możemy na przykład dostrzec możliwe błędy lub ustalić, w jakich dniach i w jakim czasie nasze strony internetowe są użytkowane szczególnie intensywnie.

Aplikacje

Macie Państwo możliwość korzystania przez stronę www.saller-bau.com z naszego portalu aplikacyjnego i przesyłania nam tą drogą aplikacji na aktualne oferty pracy. Wraz ze złożeniem Państwa dokumentacji aplikacyjnej, zarówno przez portal aplikacyjny jak i drogą mailową lub pocztową, osoba aplikująca oświadcza zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych w celach kwalifikacyjnych. Poza tym zgadzacie się Państwo, abyśmy korzystali z podanych przez Państwa kanałów komunikacyjnych (na przykład e-mail, telefon, itd.), aby nawiązać z Państwem kontakt lub odpowiedzieć na Państwa zapytania.

Państwa oświadczenie o zgodzie możecie Państwo odwołać w przyszłości w każdym czasie.

W ramach procedury aplikacyjnej Państwa dokumentacja jest przechowywana maksymalnie 6 miesięcy.

4. Linki do innych stron internetowych

W pewnych okolicznościach oferujemy odnośniki w formie hiperlinku, które prowadzą z naszej strony internetowej do zewnętrznych stron internetowych lub źródeł w internecie. Odnośnie zewnętrznych stron internetowych obowiązują z reguły postanowienia dotyczące ochrony danych danego operatora tychże stron. Dlatego też prosimy Państwa, aby na początku korzystania z danej strony internetowej, na której znaleźliście się Państwo przez link, zwrócić uwagę na odnośne postanowienia o ochronie danych. Poza tym nie kontrolujemy treści zewnętrznych stron internetowych, ani źródeł internetowych. Za ewentualne sprzeczne z prawem praktyki w zakresie ochrony danych na stronach internetowych osób trzecich odpowiadają prawnie te osoby trzecie. Prosimy o uważne przeczytanie odpowiednich wytycznych o ochronie danych, aby uzyskać informacje o pozyskiwaniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

5. Przetwarzanie danych wewnątrz i poza naszym przedsiębiorstwem

Korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców wspierających nas przy świadczeniu naszych usług teleinformatycznych, np. w celu hostingu. Zewnętrzni usługodawcy podlegają w każdym przypadku zasadom bezpieczeństwa i poufności zawartych niniejszych Wytycznych o ochronie danych oraz przepisom obowiązującego prawa. Poprzez podjęcie stosownych umownych oraz faktycznych działań, jak na przykład zawarcie umów o przechowywaniu danych pozyskanych ze zleceń lub unijnych umów standardowych zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony danych.

6. Cookies

Nasza strona korzysta z tak zwanych ciasteczek – cookies. Cookies mogą być też związane z oferentami trzecimi, jak np. Google Maps, i służą do polepszenia sposobu użytkowania, efektywności i bezpieczeństwa oferty danego oferenta. Cookies stanowią małe pliki tekstowe, które są odkładane na Państwa komputerze i zachowywane przez Państwa przeglądarkę.

Najczęściej stosowane przez nas cookies to tzw. „session-cookies“. Są one automatycznie kasowane po zakończeniu Państwa odwiedzin na stronie. Inne cookies zostają zachowane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu aż je Państwo skasujecie. Te cookies umożliwiają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnym wejściu na stronę.

Jeśli sobie tego Państwo nie życzycie, możecie tak ustawić swoją przeglądarkę, abyście byli informowani o korzystaniu z cookies i zezwalali na to tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyli przyjmowanie cookies w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywowali automatyczne usuwanie cookies po zamknięciu przeglądarki.

7. Newsletter

Macie Państwo możliwość zamówienia abonamentu na nasz newsletter przez naszą stronę internetową. W tym celu potrzebujemy Państwa adresu E-Mail oraz Państwa oświadczenia, że zgadzacie się na otrzymywanie newslettera.

Jak tylko zgłosicie się Państwo na newsletter, przesyłamy Państwu e-mail potwierdzający z linkiem do potwierdzenia zgłoszenia.

Abonament newslettera można w każdym czasie anulować. Anulację należy wysłać na adres: marketing@saller-bau.com Po jej wpłynięciu niezwłocznie usuniemy Państwa dane związane z wysyłką newslettera.

8. Analiza internetowa

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W tym celu wykorzystywane są cookies, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników. Uzyskane w ramach tej analizy informacje są przenoszone na serwer oferenta i tam zachowywane.

Możecie Państwo temu zapobiec ustawiając przeglądarkę w taki sposób, aby nie zachowywać żadnych cookies.

Korzystanie z „Google Analytics“ oraz z informacji pozyskanych przez „Google Analytics“ odbywa się zgodnie z warunkami użytkowania Google

about:blank

Osadzona treść adres URLProszę wkleić odnośnik do treści, która ma być wyświetlona na stronie.Osadź

Dowiedz się więcej o osadzanych treściach(otworzy się w nowej karcie)

Przykro nam, ale nie można było osadzić tej treści.Spróbuj ponownieZamień na odnośnik

9. Google-Maps

Na naszej stronie umieszczamy elementy „Google Maps“ serwisu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanego poniżej „Google“.

Przy każdym otwarciu elementu „Google Maps“ Google stosuje cookie, aby przy pokazaniu strony, na której widnieje element „Google Maps“, przetwarzać ustawienia oraz dane użytkownika. Ten Cookie nie jest z reguły usuwany przez zamknięcie przeglądarki, lecz po określonym czasie, o ile wcześniej nie zostanie skasowany przez Państwa ręcznie.

Jeśli nie zgadzacie się Państwo z takim przetwarzaniem Państwa danych, to istnieje możliwość deaktywacji serwisu „Google Maps“ i zapobieżenia w ten sposób przenoszeniu Państwa danych do Google. W tym celu musicie Państwo wyłączyć w Państwa przeglądarce funkcję Java-Script. Zwracamy jednakże Państwa uwagę na fakt, że w takim wypadku nie możecie Państwo korzystać z „Google Maps“ lub możecie korzystać tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z „Google Maps“ oraz z informacji pozyskanych przez „Google Maps“ odbywa się zgodnie z warunkami użytkowania Google

Osadzona treść adres URLProszę wkleić odnośnik do treści, która ma być wyświetlona na stronie.Osadź

Dowiedz się więcej o osadzanych treściach(otworzy się w nowej karcie)

Przykro nam, ale nie można było osadzić tej treści.Spróbuj ponownieZamień na odnośnik

oraz zgodnie z dodatkowymi warunkami handlowymi „Google Maps“

14. Matomo

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.