Skrzynka pocztowa

Znajduje się przy wejściu od ul. Paprotnej